ihzar etmek


ihzar etmek
1. hazırlamak.
2. getirmek.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • İHZAR — Hazır etmek. Hazırlamak. * Huzura getirmek. Derpiş etmek. * Mahkemeye gelmeyenleri cebren getirme müzekkeresi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • BELKIS — Süleyman (A.S.) zamanında, Yemen de Sebe şehrinde hükümet süren Himyerîlerden bir melikedir. Süleyman (A.S.) bunu Filistin e çağırdı, geldi ve iman etti. (Bak: Taht ı Belkıs)(Hz. Süleyman (A.S.) Taht ı Belkısı yanına celb etmek için,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • CELB-İ SURET — Uzakta olan bir şeyin sûretini resmini yanına getirmek.(... Hz. Süleyman (A.S.) taht ı Belkıs ı yanına celbetmek için vezirlerinden bir âlim i ilm i celb dedi: Gözünü açıp kapayıncaya kadar sizin yanınızda o tahtı hazır ederim. olan hâdise i… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MEDRESETÜZZEHRA — (Medreset üz Zehra) 1914 de Birinci Cihan Harbinden evvel Van da; Üstad Bediüzzaman Said Nursî nin açılması için teşebbüse geçtiği ve Artemit te (Edremit) temelini attığı Şark Üniversitesi nin bir adı.(Münazarat Risalesi nin ruhu ve esası… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük